USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Legia Akademicka

Data publikacji: 29 listopada 2021Trwają zapisy na część teoretyczną V edycji programu „Legia Akademicka”, skierowanego do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe, uzyskać stopień i uregulować stosunek do służby wojskowej lub myślą o przyszłej służbie zawodowej.

AWF Poznań zorganizuje teoretyczną część szkolenia w dwóch modułach: podstawowym i podoficerskim. To zajęcia z wykładowcami akademickimi lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów zamieszczonych na platformie e-learningowej, przygotowanej specjalnie na potrzeby programu. Realizacja i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej programu. Do „Legii Akademickiej” przystąpić mogą studentki i studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na każdej uczelni publicznej i niepublicznej, posiadający obywatelstwo polskie. Rekrutacja trwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie: 

link