USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Data publikacji: 19 stycznia 2023

12 stycznia 2023 r. Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ po zweryfikowaniu zgłoszeń, podjęła decyzję, że wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji na wyjazdy na praktyki oraz studia dofinansowane ze środków Programu Erasmus+, zostali zakwalifikowani do wyjazdu za granicę. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

Kandydaci zostali ocenieni na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, średniej ocen za poprzedni semestr, opinii Dyrektora Instytutu, egzaminu językowego oraz dodatkowych osiągnięć.

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji Komisji Kwalifikacyjnej:

Lista rankingowa

Lp.
Numer
albumu
studenta
Rok studiów
Średnia ocen
w semestrze zimowym 2021/2022  (max. 50 pkt.)
Ocena z wew. egzaminu językowego (max. 50 pkt.)
Rozmowa kwalifikacyjna
(max. 40 pkt.)
Opinia Dyrektora Instytutu
(max. 30 pkt.)
Dodatkowe osiągnięcia
(max. 30 pkt.)
Suma punktów (max. 200 pkt.) 
Pozycja
1.
4206
III 
48 
50
40 
30 
30 
198 
2.
4443
II 
45 
30 
40 
30 
30 
175
V
3.
4212
III 
48 
40 
40 
30 
30 
188
III 
4.
4473
II 
48 
30 
40 
30 
30 
178
IV 
5.
4572
II 
48 
45 
40 
30 
30 
193
II 

Przypominamy, że warunkiem każdego wyjazdu jest: 

  1. Uzyskanie zaliczenia semestru poprzedzającego wyjazd
  2. Akceptacja przyjęcia kandydata na praktykę ze strony zagranicznej Instytucji.