USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Data publikacji: 19 stycznia 2023

12 stycznia 2023 r. Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ po zweryfikowaniu zgłoszeń, podjęła decyzję, że wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji na wyjazdy na praktyki oraz studia dofinansowane ze środków Programu Erasmus+, zostali zakwalifikowani do wyjazdu za granicę. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

Kandydaci zostali ocenieni na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, średniej ocen za poprzedni semestr, opinii Dyrektora Instytutu, egzaminu językowego oraz dodatkowych osiągnięć.

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji Komisji Kwalifikacyjnej:

Lista rankingowa

Lp.Numer
albumu
studenta
Rok studiówŚrednia ocen
w semestrze zimowym 2021/2022  (max. 50 pkt.)
Ocena z wew. egzaminu językowego (max. 50 pkt.)Rozmowa kwalifikacyjna
(max. 40 pkt.)
Opinia Dyrektora Instytutu
(max. 30 pkt.)
Dodatkowe osiągnięcia
(max. 30 pkt.)
Suma punktów (max. 200 pkt.) Pozycja
1.4206III 48 5040 30 30 198 
2.4443II 45 30 40 30 30 175V
3.4212III 48 40 40 30 30 188III 
4.4473II 48 30 40 30 30 178IV 
5.4572II 48 45 40 30 30 193II 

Przypominamy, że warunkiem każdego wyjazdu jest: 

  1. uzyskanie zaliczenia semestru poprzedzającego wyjazd
  2. akceptacja przyjęcia kandydata na praktykę ze strony zagranicznej Instytucji.