USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

mgr Beata Sander

Data publikacji: 21 listopada 2011

Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
Asystent Koordynatora Programu Erasmus w PWSZ Gniezno
Udział w Programie: wyjazd do Fontys University of Applied Sciences, Holandia, listopad 2011 r.

Udział w programie Erasmus to połączenie przyjemnego z pożytecznym i równocześnie mała przygoda. Uczestniczyłam w tygodniowym szkoleniu na temat internacjonalizacji studiów, które zorganizowała uczelnia partnerska z Eindhoven w Holandii. Warsztaty  były okazją do zgłębienia zagadnienia umiędzynarodowienia studiów przez partycypowanie w programie Erasmus. Spotkanie pracowników biur międzynarodowych z różnych europejskich uczelni umożliwiło wymianę doświadczeń i tzw. „dobrej praktyki”. Zapoznałam się również z bazą Uczelni, szczególnie interesował mnie Wydział Studiów Inżynierskich, gdzie nasi studenci mogą odbywać semestr studiów. W Eindhoven odbywał się akurat coroczny festiwal „Eindhoven Glow”. Przestrzeń miejskiego centrum  po zmroku pulsowała światłem i dźwiękiem, stawała się sceną, na której iluzja mieszkała się z realnością – fantastyczne doświadczenie. Studentom polecam wyjazdy na studia do Holandii właśnie w semestrze zimowym, aby nie przeoczyć tego corocznego, niesamowitego wydarzenia.