USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Michał Szczepanowski, student informatyki PWSZ Gniezno, 2011

Data publikacji: 15 listopada 2013

Udział w Programie Erasmus: Program ”Software Engineering 1” w Fontys University of Applied Sciences, semestr zimowy 2013/14.

Program Erasmus jest bardzo interesującą sprawą. Pobyt zagranicą nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, nie tylko związanymi z moimi studiami. Dzięki studiom w innym państwie i w międzynarodowym środowisku obyłem się z życiem w obcej kulturze oraz udoskonaliłem swoją znajomość języka angielskiego. Poznałem szerokie grono różnych ludzi z różnych państw, których będę bardzo dobrze wspominał.  Udział w Erasmusie był jednym z najlepszych wyborów mojego życia i polecam wszystkim, aby skorzystali z takiej oferty.