USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Siedlcach

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniach 15-16 września 2008 odbyło się VII Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Siedlcach. Brały w nim także udział członkinie Naukowego Koła Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie: Magdalena Malawko, Karolina Węglewska, Monika Wiktorska i Martyna Łagodzka. Pierwszego dnia pobytu w Siedlcach odbyły się obrady plenarne w trzech sekcjach:

  • sekcja nauk humanistycznych,
  • sekcja nauk ekonomicznych,
  • sekcja nauk przyrodniczych, ścisłych i sekcja nauk interdyscyplinarnych.

Przedstawicielki naszej uczelni zostały przydzielone do sekcji przyrodniczej. Pani Martyna Łagodzka prezentowała referat pt. „Usuwanie barwników organicznych z roztworów wodnych”. Bazą do napisania referatu były przeprowadzone przez studentki doświadczenia w laboratoriach PWSZ, które odbywały się pod kierunkiem opiekuna NKOŚ dra Sławomira Binkowskiego.
W sekcji przyrodniczej zostało wygłoszonych wiele interesujących tematów m.in. „Klonowanie dlaczego tak a nie inaczej”, „Sorbenty naturalne w likwidacji skażeń środowiska węglowodorami”, „Eutanazja a opieka terminalna w opinii studentów”. Po obradach, na zakończenie dnia, odbyła się uroczysta kolacja z częścią artystyczną.
Drugiego dnia seminarium miała miejsce wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Studentki miały okazję poznać warunki życia w średniowieczu oraz najpopularniejsze zawody wykonywane przez ludzi w tamtych czasach. Wyjazd ten pozwolił im nawiązać kontakt ze studentami z całej Polski, a także z zagranicy. Dzięki temu seminarium poszerzyły swoją wiedzę z nauk przyrodniczych, zdobyły także nowe doświadczenia, które poszerzają horyzonty i pozwalają spojrzeć na wiele tematów współczesnego świata  w inny sposób.