USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA – POL-ECO SYSTEM

Data publikacji: 11 października 2018

MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY Środowiska POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Tegoroczna edycja targów odbędzie się w dniach 23-25 października 2018 r.

Zapraszamy wszystkich studentów kierunków inżynierskich oraz medycznych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. PWSZ w Gnieźnie pokrywa wszystkie koszty związane z transportem oraz uczestnictwem w w/w wydarzeniu. Osoby zainteresowane wyjazdem – zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 18 października br., (czwartek), o godz. 12:00, w Sali Senatu (Budynek Rektoratu, ul. Wyszyńskiego 38)


ZAKRES TEMATYCZNY POL-ECO SYSTEM 2018:

#ODPADY

 • TECHNOLOGIE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
 • TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW
 • MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW
 • RECYKLING ODPADÓW (ZERO WASTE, GOZ)
 • REWITALIZACJA SKŁADOWISK ODPADÓW
 • RECYKLING ZSEiE
 • PALIWA RDF/SRF
 • NOWOCZESNE METODY PRZETWARZANIA ODPADÓW NP. BIOELEKTRA

#WODA I ŚCIEKI

 • GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
 • MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 • MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
 • ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 • MELIORACJE/ODWODNIENIA
 • OCZYSZCALNIE ŚCIEKÓW
 • OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
 • OCHRONA BAŁTYKU

#ENERGIA

 • MAGAZYNOWANIE I DOSTARCZANIE ENERGII
 • ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ
 • ENERGIA Z ODPADÓW
 • ENERGIA Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • ENERGIA WODNA
 • BIOMASA
 • FOTOWOLTAIKA
 • GEOTERMIA/ POMPY CIEPŁA

#TECHNIKA KOMUNALNA

 • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
 • KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

#POWIETRZE

 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

#ECO-TRANSPORT

 • TRANSPORT MIEJSKI
 • E-MOBILITY
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ