USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Międzynarodowe wydarzenie upowszechniające w ramach projektu InovSafeCare

Data publikacji: 10 września 20216 września 2021 o godzinie 11.00 odbyło się międzynarodowe wydarzenie upowszechniające – Multiplier Event w ramach projektu InovSafeCare: Educating students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings.

Gospodarzem był Universidad de Salamanca w Hiszpanii. W wydarzeniu uczestniczyło 80 osób, m. in. z Polski, Finlandii, Portugalii i Hiszpanii.

Każdy z partnerów musiał przedstawić prezentację dotyczącą rezultatów projektu InovSafeCare. Zadaniem zespołu reprezentującego PSW Gniezno było omówienie wyników badania jakościowego na podstawie wywiadów oraz grup fokusowych.

Celem badania było określenie perspektywy nauczycieli i wykładowców z 5 europejskich uczelni wyższych, zaangażowanych w proces uczenia się i nauczania studentów pielęgniarstwa, na temat zapobiegania i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Ponadto pozostali partnerzy omawiali treści i wyniki badań dotyczące innowacyjnego modelu pedagogicznego, badań ilościowych, symulacji medycznej, MOOC, oraz przedstawili prototypy narzędzi wspomagających kontrolę zakażeń związanych ze służbą zdrowia.


Kalendarium pozostałych wydarzeń upowszechniających:

23.02.2021r. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Finlandia

22.10.2021r.:  Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugalia

1.10.2021r. Instituto Politecnico de Santarém, Portugalia.

11.10.2021r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie, wszystkie wydarzenia miały i będą mieć charakter zdalny.