USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Miejskie stypendia dla najlepszych studentów

Data publikacji: 26 października 2022Prezydent Gniezna Tomasz Budasz wręczył stypendia naukowe najlepszym studentom gnieźnieńskich uczelni publicznych.

Wysokie średnie dają szansę na kontynuowanie nauki i dalszy rozwój – dowodem tego są studenci z gnieźnieńskich uczelni, którzy dzisiaj otrzymali stypendia przyznawane przez Miasto Gniezno.

Październik to okazja do podsumowania ubiegłorocznych efektów nauki wśród studentów – ci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, mieli szansę na zdobycie stypendium naukowego w wysokości 400 zł w kolejnym roku akademickim.

Aby uzyskać stypendium należy mieć jak najlepsze wyniki w nauce, jak również wykazywać się działalnością pozanaukową np. w kołach czy organizacjach działających na terenie uczelni. Wnioski są następnie weryfikowane przez powołaną do tego komisję.

Stypendia otrzymali:

  • Maja Hassen z kierunku Analityka Bezpieczeństwa
  • Maria Nowakowska z kierunku Analityka Bezpieczeństwa
  • Tomasz Płuciennik z kierunku Analityka Bezpieczeństwa
  • Karolina Chełmowska z kierunku Pielęgniarstwo
  • Joanna Frąckowiak z kierunku Pielęgniarstwo

Serdecznie gratulujemy!!!