USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Minister Elżbieta Bieńkowska z wizytą w PWSZ

Data publikacji: 26 maja 2009

Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego spotkała się 25 maja w Gnieźnie z samorządowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami wyższych uczelni by rozmawiać z nimi na temat pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Pani minister przyjechała do Gniezna na zaproszenie posła Pawła Arndta.

Jak podkreśliła pani minister bardzo ważną rolę w budżecie na lat 2007–2013 mają samorządy województw, które mają swoje regionalne programy operacyjne. Właściwie większość projektów lokalnych, o znaczeniu poniżej regionalnym, jest realizowana w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pani minister oprócz Kolegium Europejskiego odwiedziła również kampus PWSZ oraz Przedszkole nr 2 znajdujące się w koszarach przy ulicy Wrzesińskiej.

W kronice Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pani minister napisała podziękowanie za pięknie pokazany przykład rewitalizacji z życzeniami powodzenia w dalszym „remontowaniu”.