USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Młodszy Asystent

Data publikacji: 17 czerwca 2021Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Praca: MŁODSZY ASYSTENT

Praca w Sekcji Nadzoru nad Obiektami Użyteczności Publicznej Oddziale Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Zakres obowiązków:

 • Kontrola podmiotów leczniczych pod względem sanitarnym i higienicznym na wyznaczonym do nadzoru terenie, połączona ze sporządzaniem protokołów w miejscu kontroli, przygotowanie decyzji, pism, opinii oraz innych pism związanych ze sprawowanym nadzorem nad obiektami.
 • Prowadzenie dokumentacji pokontrolnej w zakresie nadzoru sanitarnego, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych. Stałe uaktualnianie ewidencji nadzorowanych podmiotów.
 • Współpraca z innymi sekcjami Stacji, prowadzenie całości dokumentacji zgodnie z przyjętymi wytycznymi odnoszącymi się do systemu zarządzania.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie, preferowane kierunki studiów: Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem, Zdrowie Publiczne, Biologia, Chemia, bądź inne mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Sanitarnej wynikających z innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących;
 • zorientowanie w przepisach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz innych mających zastosowanie przy prowadzeniu nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej;
 • wiedza w zakresie przepisów postępowania administracyjnego;
 • dobra obsługa komputera w środowisku MS Office;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Warunki pracy: 

 • pełen etat;
 • praca jednozmianowa (7h 35′ — od 7:25 do 15:00);
 • praca biurowa w siedzibie Urzędu oraz prowadzenie czynności kontrolnych na terenie objętym właściwością miejscową.

Miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy przesyłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub na adres email: higiena.komunalna@psse-poznan.pl

Oferta pracy 10421 – Młodszy Asystent