USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Data publikacji: 24 czerwca 2020W ramach projektu „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji ” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego  w Gnieźnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 2557536,52 zł. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Ministerstwa zdrowia: http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-700-ii_edycja_konkursu_rozstrzygnieta.html