USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Nagroda specjalna „AQUARINA”

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniach16 – 18 czerwca 2008 roku odbyła się w Gnieźnie XX Jubileuszowa, Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna– „ZAOPATRZENIE W WODĘ ,JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD”. Prof. Andrzej Urbaniak, Prorektor ds. Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, wygłosił referat plenarny pt. Inteligentne systemy w wodociągach i kanalizacji”. Otrzymał również

NAGRODĘ SPECJALNĄ „AQUARINA”,

przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska oraz za istotny wkład osobisty w rozwój nauki, osiągnięcia dydaktyczne, wdrożenia innowacyjne jak i aktywność zawodową i działalność społeczną na rzecz środowiska. Nagroda przyznawana jest  wybitnym przedstawicielom zarówno polskiego jaki i zagranicznego środowiska naukowego i inżynierskiego.