USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Nasi informatycy w Danii!

Data publikacji: 03 lipca 2009

W semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009 studenci informatyki PWSZ w Gnieźnie: Daniel Rogalski i Mariusz Lebizon uczestniczyli w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus na uczelni partnerskiej w Danii- Ingeniorhojskolen i Kobenhavn (Copenhagen University College of Engineering). Mariusz Lebizon uczestniczył w zajęciach projektowych w międzynarodowej grupie natomiast Daniel Rogalski realizował indywidualny program studiów uzgodniony wcześniej pomiędzy uczelniami. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. Studenci zdobywali wiedzę i doświadczenie w międzynarodowym środowisku, zyskując znajomych z całego świata.