USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Nasi studenci w Danii

Data publikacji: 17 grudnia 2008

1 września dwaj studenci PWSZ z kierunku informatyka (studenci trzeciego i czwartego roku) rozpoczęli semestr studiów w Uczelni partnerskiej (Copenhagen University College of Engineering ), w ramach programu LLP-Erasmus. Starania o wyjazd na studia za granicę rozpoczęli około pół roku wcześniej – przeszli pozytywnie proces rekrutacji i uzyskali w ten sposób możliwość odbycia semestru studiów w Danii oraz stypendium.

Warto przypomnieć, iż dzięki dwustronnej umowie między uczelniami oraz porozumieniu w sprawie zajęć, punkty ECTS, które nasi studenci zdobędą w trakcie studiów za granicą, będą uznawane za równoważne z punktami zdobytymi przez ich kolegów w PWSZ. W ten sposób realizowana jest główna idea programu Erasmus: okres studiów nie wydłuża się, a studenci zyskują cenne doświadczenie studiując za granicą, rozwijają swoje zainteresowania, szkolą znajomość języków obcych i poznają odmienne kultury. Niejednokrotnie wyjazd na studia do uczuleni partnerskiej to nie tylko nauka, ale także źródło nowych przyjaźni i niezapomnianych przeżyć, czego serdecznie życzymy naszym studentom.

PWSZ uczestnicząc w programie Erasmus daje szanse swoim studentom na zdobycie cennych umiejętności i doświadczenia, które będą ich w przyszłości wyróżniać na rynku pracy.  Program stypendialny Erasmus, którego głównym celem jest mobilność studentów oferuje bowiem nie tylko możliwość wyjazdów na semestr studiów, ale i na trzymiesięczne praktyki zawodowe. Realizując zadania ujęte w programie Uczelnia pragnie przygotowywać przyszłych dobrze wykształconych absolwentów oferując im możliwość studiowania na  prawdziwie europejskim poziomie.