USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Niecodzienni goście w PWSZ

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W piątek, 18 maja 2007 w budynku PWSZ przy ul. Słowackiego odbyły się wykłady w języku angielskim dot. zagadnień chemicznych i ekologicznych doktorów Kornelii i Piotra Matłoka. Sylwetki prowadzących przed wykładem zaprezentował prof. dr hab. Janusz Sławiński.

Wykładowcy pochodzą z Gniezna, są absolwentami Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, swoją edukację i pracę naukową kontynuowali w USA -Department of Chemistry University of Florida. Obecnie dr Kornelia Matłoka pracuje w Procter &Gamble- Brussels Innovation Center, natomiast dr Piotr Matłoka w DSM Research.
Podczas wykładów przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w University of Florida. Zaprezentowali również kilka zdjęć kampusu studenckiego University of Florida, w którym mieszkali i opowiedzieli o warunkach i atmosferze studiów w USA. Studenci pytali czy istnieją tam tzw. „wejściówki”. Jak podkreśliła dr Kornelia Matłoka -nauka nastawiona jest na praktykę, wejściówki są niepotrzebne bo jeżeli ktoś jest nieprzygotowany to spędzi wiele godzin w laboratorium i nie wykona dobrze zadania…