USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Niemieccy studenci uczą się polskiego

Data publikacji: 09 sierpnia 2010

Do Gniezna przyjechała 22-osobowa delegacja studentów z Ostfalia University of Applied Siences (Uniwersytetu Nauk Stosowanych) w Wolfenbütel. Goście przybyli na zaproszenie PWSZ w Gnieźnie.

Studenci z Wolfenbütel przybyli, aby poznać gnieźnieńską uczelnię oraz nasz kraj, ale przede wszystkim po to, by uczyć się języka polskiego. Wcześniej od 9 do 20 sierpnia uczestniczyli już, na uczelni w Wolfenbütel, w intensywnym kursie języka polskiego, prowadzonym przez wykładowcę języka niemieckiego w PWSZ w Gnieźnie dr Małgorzatę Korycińską-Wegner.

We wtorek, 24 sierpnia w murach gnieźnieńskiej uczelni niemieckich studentów wraz z opiekunem Holgerem Zimpel (koordynatorem programu wymiany międzynarodowej Erasmus) i jego rodziną przywitał Kanclerz PWSZ w Gnieźnie Mieczysław Baranowski.  Goście, w większości studenci studiów inżynierskich, spotkali się z przedstawicielami Samorządu Studenckiego PWSZ w Gnieźnie oraz zwiedzili specjalistyczne  laboratoria. Uczestniczyli również w lekcji języka polskiego nt. zakupów i  polskich potraw. Zdobytą wiedzę wykorzystali w praktyce podczas wieczornego wspólnego gotowania.