USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Nowe zasady funkcjonowania Uczelni

Data publikacji: 28 maja 2020

Szanowni Państwo
W związku ze stopniowym przywracaniem działalności dydaktycznej Uczelni od 1 czerwca 2020 r., informujemy że:

  1. Od 1 czerwca br. zajęcia prowadzone przez Uczelnie nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stosowanie tego sposobu kształcenia jest obligatoryjne. Jednocześnie w związku ze stopniowym przywracaniem działalności dydaktycznej w Uczelni,  ustanowiono wyjątki od ww. zasady kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, i tak – w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zajęcia na studiach, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny – niezależnie od roku, na którym odbywa się obecnie kształcenie, mogą być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie.
  2. W związku z powyższym plan zajęć będzie sukcesywnie publikowany, grupy studentów i wykładowcy będą  informowani o terminie i sposobie realizacji zajęć oraz o stosowaniu koniecznych środków bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności zostaną zorganizowane zajęcia dla studentów ostatniego roku studiów.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie sprawy studenckie prosimy załatwiać w trybie on-line. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przyjście studenta do Rektoratu – prosimy jednak o wcześniejsze umówienie wizyty.

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
tel. 61 424 29 42 wew. 337
email: ksztalcenie@pwsz-gniezno.edu.pl

Kwestura
tel. 61 424 29 42 wew. 327