USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Nowy rozdział współpracy ze szkołami średnimi.

Data publikacji: 13 kwietnia 20221 kwietnia br. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół średnich z Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatów ościennych z Władzami Uczelni oraz przedstawicielami kadry akademickiej. Spotkanie było okazją do przedstawienia nowej oferty edukacyjnej PSW Gniezno oraz zaprezentowania możliwości współpracy szkół średnich z naszą Uczelnią.

Wraz z intensywnym rozwojem prowadzonych przez nas kierunków studiów oraz zmianą statusu naszej Uczelni (przypominamy, że z dniem 1 maja 2022 r. PSW Gniezno zostaje Akademią Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie), chcemy zainaugurować nowy rozdział w życiu naszej uczelni, w którym zbudujemy przestrzeń do podejmowania wspólnych inicjatyw edukacyjnych, naukowych, społecznych i kulturowych. Stąd też owo spotkanie przedstawicieli oświaty i kadry akademickiej jest pierwszym krokiem do realizacji tych celów.

W/w wydarzenie urozmaicił również wykład, pt.: „Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – teoria i praktyka”, który zaprezentował dr Krzysztof Danielewicz, Prorektor ds. studenckich w PSW Gniezno.

Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie, a Centrum Kultury Scena To Dziwna w Gnieźnie serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji tego wydarzenia.