USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Obrady KRePUZ

Data publikacji: 26 września 2022W Łomży i Mikołajkach obradowało VIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Zrzesza ona rektorów 32 uczelni, a jej przewodniczącym w kadencji 2020-24 jest prof. Dariusz Surowik, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży (ANSŁ).

Uczestnicy posiedzenia KRePUZ wzięli także udział w obchodach jubileuszu 18. lecia istnienia ANSŁ (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży). Był okolicznościowy koncert „Vivat Academia” w łomżyńskiej filharmonii, odznaczenia państwowe i jubileuszowy tort!

Z ramienia ANS Gniezno w zgromadzeniu wziął udział Prorektor ds. organizacji, rozwoju i współpracy dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. ANS Gniezno.