USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Obrony prac inżynierskich na kierunku informatyka

Data publikacji: 19 grudnia 2008

1

Od  6 do 11 lutego 2008 r.  trwają obrony dyplomowych prac inżynierskich absolwentów kierunku informatyka  PWSZ w Gnieźnie. Wśród wielu ciekawych prac znalazł się  projekt „Systemy wbudowane w inteligentnym budynku”. Jego autorzy: Grzegorz  Stajkowski oraz Andrzej Rybicki zaprezentowali również model budynku.  Promotorem w/w pracy jest dr inż. P. Zakrzewski.