USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ochrona zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym – konferencja naukowa

Data publikacji: 29 grudnia 2020Instytut Nauk o Zdrowiu wspólnie z Instytutem Nauk Technicznych zapraszają na I. Konferencję Naukową, pt.: „Ochrona zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbędzie się w formule wirtualnej – 26 stycznia 2021 roku.

Mówiąc o ochronie zdrowia, nie sposób odwołać się tylko i wyłącznie do samych metod leczenia pacjentów. Owa interdyscyplinarność w ochronie zdrowia obejmuje bowiem szereg procesów, tj.: profilaktyka zdrowia, edukacja społeczeństwa, promocja zdrowego stylu życia, diagnostyka i leczenie pacjentów w oparciu o nowoczesne metody i technologie medyczne, rehabilitacja pacjentów, prowadzenie badań naukowych, szkolenie personelu medycznego, wymiana doświadczeń międzynarodowych, zarządzanie systemem opieki medycznej etc.

Stąd też główne cele naszej konferencji to: wskazanie multidyscyplinarności tej dziedziny nauki, wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów działających w w/w obszarach nauki oraz zachęcenie przyszłych studentów do poszukiwania rozwiązań opartych na całym wachlarzu dostępnych możliwości.

Program konferencji oraz pełna lista prelegentów zostaną opublikowane 12  stycznia 2021 roku.

Serdecznie zapraszam!
dr Małgorzata Wójcik

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego