USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Oferty pracy dla Inżynierów

Data publikacji: 05 września 2022

Scanclimber Spółka z o.o. w Gnieźnie działająca na rynkach europejskich.

Lider w produkcji wysokiej jakości podestów masztowych i dźwigów towarowo

osobowych, produktów specjalistycznych dla budownictwa, poszukuje:

 • absolwentów,
 • inżynierów
 • oraz studentów zaocznych, którzy ukończyli studia I stopnia

na stanowiska:

Specjalista do spraw cen

Do twoich obowiązków należeć będą m.in.:

 • Dostarczanie danych wyjściowych w zakresie opracowania cenowych ofert dla komponentów sprzedażnych, części zamiennych i usług.
 • Tworzenie standardowych kosztów produkcji dla wyrobów.
 • Dokonywanie analiz kosztów materiałowych, kooperacji i pracy oraz wyjaśnienie przyczyn odchyleń od standardowych kosztów produkcji.
 • Odpowiedzialność za zbieranie i przetwarzanie informacji służących oszacowaniu kosztów projektów.
 • Uczestnictwo w procesie budżetowania
 • Analiza kosztów produkcji,
 • Nadzór na poprawnością zamieszczania informacji w systemie SAP
 • Współpraca w procesie miesięcznego i rocznego rozliczania ksiąg rachunkowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość Excel w stopniu średniozaawansowanym lub zaawansowanym

Kupiec – Independent Sourcing Specialist

 • Do twoich obowiązków należeć będą m.in.:
 • Wnoszenie wkładu do planów i strategii Spółki, działu lub projektu w celu zaspokojenia wewnętrznego klienta.
 • Rekomendowanie lub wnoszenie wkładu do określenia celów finansowych jednostki gospodarczej lub działów.
 • Identyfikowanie obszarów istotnych z punktu widzenia redukcji kosztów.
 • Podejmowanie działań w celu zmniejszenia kosztów, które są skoncentrowane na tworzeniu większej efektywności, korzyści skali lub lepszej jakości zasobów dla zespołu projektowego, działu lub jednostki biznesowej.
 • Koordynowanie działań pracy innych w celu zapewnienia integracji i realizowania pracy zgodnie z oczekiwaniami.
 • Określenie priorytetów własnego działania
 • Zapewnienie, że priorytety są realizowane efektywnie również poprzez zmianę planów i działań w swoim obszarze odpowiedzialności- jeśli to konieczne.
 • Zarządzanie projektami zgodnie z planem i celami oraz monitorowanie ich pod kątem rozbieżności, terminowości i jakości pracy.
 • Optymalizacja źródeł dostaw.
 • Poszukiwanie nowych dostawców materiałów i usług.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe logistyczne lub ekonomiczne
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość Excel w stopniu średniozaawansowanym lub zaawansowanym

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur na adres mailowy: rekrutacja.scpl@tractel.com oraz kontakt na numer telefonu: 607503120, 697464647.