USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ogłaszamy rekrutacje na wyjazdy zagraniczne na sem letni 2022/23

Data publikacji: 07 października 2022

Startujemy z rekrutacją na wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki

Zgłoszenia na wyjazdy w semestrze letnim 2022/23 do 25 października 2022

ERASMUS+ to program wymiany międzynarodowej na wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki

DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW ANS GNIEZNO

Projekt POWER „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami” Edycja 3.

Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (czyli tzw. POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – to projekt wymiany międzynarodowej studentów na wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki DLA STUDENTÓW ANS GNIEZNO, KTÓRZY spełniają poniższe kryterium:

  • otrzymają decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego lub/i
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Projekt POWER pozwala na otrzymanie wyższych stawek dofinansowania do wyjazdu niż Program Erasmus+ jednak mogą z niego skorzystać tylko studenci którzy spełnią opisane wyżej kryteria.

Dokumenty zgłoszeniowe: