USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki o zdrowiu w wymiarze interdyscyplinarnym”.

Data publikacji: 10 lutego 2021Konferencja przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów. Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym.

Strona FB konferencji:
www.facebook.com/Nauki-o-zdrowiu-w-wymiarze-interdyscyplinarnym-103384991733709

Program Konferencji