USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

Data publikacji: 16 listopada 2022Dnia 5.11.2022 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, organizowana przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Głównym punktem całego wydarzenia był test wiedzy, który odbył się z samego rana w dniu Olimpiady. Rozegrany został w trzech różnych kategoriach: Kategoria A – studenci fizjoterapii I, II i III roku studiów, Kategoria B – studenci fizjoterapii IV, V roku studiów oraz absolwenci z rocznika 2021/22, Kategoria C – fizjoterapeuci mający prawo do wykonywania zawodu. Dodatkową kategorią była też rywalizacja drużynowa, gdzie sumowane były indywidualne wyniki członków grupy z danej uczelni.

Test dla każdej z kategorii składał się ze stu pytań z zakresu ogólnej wiedzy fizjoterapeutycznej (odpowiedniej dla danej grupy), ułożonych przez Radę Naukową. Należy podkreślić, że w skład tej Rady wchodzili profesorowie i wykładowcy z uczelni z całej Polski, w tym dr Anna Święcicka, która nie tylko brała udział w układaniu testów, ale też przygotowywała studentów ANS Gniezno do udziału w Olimpiadzie, a w dniu wydarzenia towarzyszyła im i wspierała przez cały czas trwania konkursu.

Na rozwiązanie testu wszyscy uczestnicy mieli 66 minut. Rywalizacja rozpoczęła się już o godz. 10:00 rano, a na wyniki należało poczekać aż do godziny 17:00. Nie był to jednak czas w żadnym stopniu stracony. Organizatorzy zadbali o aktywne jego wypełnienie, przez zorganizowanie wielu bardzo ciekawych wykładów, tj.:

  • Trening siły mięśniowej jako fundament fizjoterapii.
  • Współczesne projektowanie zaopatrzenia ortotycznego.
  • Koncepcje progresywnego obciążania w tendinopatiach.
  • Anatomia funkcjonalna w fizjoterapii – co nam daje?
  • Przygotowanie motoryczne czy praktyka ruchowa – czym są, czym się różnią, jakie dają fizjoterapii?
  • Kończyna górna po udarze – wyzwanie dla fizjoterapeuty.
  • Innowacje w fizjoterapii.
  • Trening siłowy w bólach pleców.
  • Przywracanie procesów leczniczych podczas snu przy zastosowaniu spersonalizowanych wyrobów firmy VALDE.

W przerwach między wykładami odbywały się dwie dłuższe przerwy (kawowa i obiadowa), a w pozostałych przerwach organizowane były krótkie konkursy z zakresu anatomii oraz zabawy drużynowe. Wydarzenie uświetnili również wystawcy, wśród których znaleźli się m.in.: Meden Inmed, Centrum Edukacji Medycznej, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, RehaTrainer, Valde, Balsamique, Habys, Strefa Regeneracji czy Kinesio – Kinesiotaping Polska.

O godzinie 17:00 nastąpiło ogłoszenie wyników testów wiedzy. Miło nam poinformować, że studentka II roku fizjoterapii w ANS Gniezno, Aleksandra Zgoła, zajęła 5. miejsce w kategorii A.

Wyjazd na tego typu wydarzenie był pierwszą okazją dla studentów Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, aby móc skonfrontować się ze studentami innych uczelni i sprawdzić się w teście teoretycznej wiedzy zawodowej. Był to czas niezwykle budujący pod kątem poszerzania wiedzy, ale również w kwestii nawiązywania nowych znajomości ze studentami fizjoterapii z innych uczelni z całej Polski.