USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ostatnie posiedzenie dotychczasowej Rady Uczelni

Data publikacji: 23 grudnia 202023 grudnia 2020 roku odbyło się ostatnie posiedzenie dotychczasowej Rady Uczelni, która swoją kadencję kończy z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Przypominamy, że Rada Uczelni to organ uczelni publicznej do którego zadań m.in. należą:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni
 • opiniowanie projektu statutu
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni
 • monitorowanie zarządzania uczelnią
 • wskazywanie kandydatów na rektora po wcześniejszym zaopiniowaniu ich przez Senat uczelni
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni itp.

Dotychczasowy skład Rady Uczelni w PWSZ Gniezno:

 • mgr inż. Andrzej Konieczka – Przewodniczący Rady Uczelni
 • mgr Tomasz Kaczmarek – Członek Rady Uczelni
 • mgr inż. Marek Bajsert – Członek Rady Uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PWSZ – Członek Rady Uczelni
 • dr Anna Basa – Członek Rady Uczelni
 • mgr Mieczysław Baranowski – Członek Rady Uczelni
 • Krystian Nawrot – Członek Rady Uczelni

zastąpi nowa Rada Uczelni, która została powołana na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.

 • mgr inż. Marcin Krzyżostaniak – Przewodniczący Rady Uczelni
 • dr hab. n. med. Przemysław Lisiński, prof. UM w Poznaniu – Członek Rady Uczelni
 • dr Tomasz Zmyślny – Członek Rady Uczelni
 • dr Maria Połocka – Molińska – Członek Rady Uczelni
 • mgr Marzena Kaźmierska – Członek Rady Uczelni
 • mgr Magdalena Ziętek-Koczan – Członek Rady Uczelni
 • Krystian Nawrot – Członek Rady Uczelni