USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

OSTATNIE POSIEDZENIE KONWENTU PWSZ w GNIEŹNIE

Data publikacji: 15 listopada 2018

W dniu 14 listopada odbyło się ostatnie posiedzenie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, gdyż nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce likwiduje to gremium w uczelniach publicznych.

Rektor dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ zaprosił Członków Konwentu, aby podziękować za zaangażowanie i udział w posiedzeniach. Rektor wyraził swoją ogromną wdzięczność za wsparcie w rozwijaniu oferty kształcenia, dostosowaniu programów studiów do potrzeb rynku pracy i przedsiębiorstw oraz organizacji praktyk zawodowych.


Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślili, że nie jest to spotkanie pożegnalne i będą nadal wspierali Uczelnię w jej rozwoju.