USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ostfalia University of Applied Sciences – nowe możliwości dla studentów pielęgniarstwa

Data publikacji: 27 czerwca 2018

Dnia 27.06.2018 r. na zaproszenie uczelni partnerskiej Ostfalia University of Applied Sciences  delegacja z PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie przebywała w Wolfsburgu.
Celem wizyty było omówienie współpracy między uczelnią niemiecką a PWSZ w zakresie studiów pielegniarskich. W trakcie spotkania zostały porównane programy studiów i przedyskutowane możliwości realizacji mobilności obejmujące zarówno studia jak i praktyki.

Rezultatem wizyty jest poszerzenie zakresu umowy partnerskiej Erasmus+ o kierunek pielegniarstwo, w wyniku czego studenci pielęgniarstwa będą mogli skorzystać z nowej oferty.