USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Data publikacji: 23 września 202124 września o godz. 12.00 w kampusie PSW przy ulicy Wrzesińskiej 43-55 odbędzie się uroczyste Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

„Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, w tym utworzenie w strukturach Uczelni Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo.

Data realizacji od 01.04.2020 do 31.12.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Wartość całkowita: 2 557 536,52 zł

w tym z UE: 2 155 491,77 zł

z dotacji celowej 402 044,75 zł