USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Pierwsze porozumienie podpisane

Data publikacji: 18 grudnia 2008

W dniu 7 stycznia 2008 r. prof. dr hab. Józef Garbarczyk- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie podpisał wspólnie z Panią Dyrektor- mgr Bogusławą Młodzikowską porozumienie o objęciu opieką dydaktyczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Porozumienie przewiduje m.in. możliwość uczestnictwa młodzieży I LO w cyklicznych wykładach otwartych oraz zajęciach w laboratoriach PWSZ w Gnieźnie, inspirowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, wspieranie i motywowanie rozwoju zainteresowań uczniów, udzielanie pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w prowadzonych przez uczelnię badaniach naukowych. Współpraca pomiędzy szkołami będzie opierała się również na przedsięwzięciach takich jak: szkolna liga techniczna oraz talenty nauk ścisłych, które mają na celu odnalezienie w szkole grupy młodych uzdolnionych technicznie i przydzieleniu im mentorów (uzdolnionych studentów, doktorantów czy pracowników naukowych), którzy wprowadziliby utalentowaną młodzież w świat techniki. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie planuje podpisanie podobnych porozumień ze wszystkimi zainteresowanymi szkołami ponadgimnazjalnymi z Powiatu Gnieźnieńskiego.