USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Podpisanie umowy o współpracę z Ekonomikiem

Data publikacji: 14 czerwca 2022W auli Zespołu Szkół Ekonomicznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Piotrem Gruszczyńskim Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego, Łukaszem Muciokiem, Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz prof. dr hab. n. med. Pawłem Chęcińskim, JM Rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie.

Podczas spotkania zostały określone ramy współpracy pomiędzy uczelnią, a szkołą, które w przyszłości pomogą w kształceniu wyspecjalizowanych kadr. Kierunki techniczne w popularnym Ekonomiku, jakie młodzież wybiera po szkole podstawowej, znajdują kontynuację na studiach wyższych, szczególnie w Instytucie Nauk Technicznych ANS.

Porozumienie to nie tylko możliwość wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwoju nowoczesnych technologii, ale również promocja studiów informatycznych w społeczności uczniowskiej i wymiana wiedzy naukowej. Technicy informatycy, ale również logistycy, ekonomiści czy specjaliści od marketingu, mogą bez problemu kontynuować kształcenie na takich kierunkach jak transport, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, analityka bezpieczeństwa czy też na kierunkach medycznych.