USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Podpisanie umowy z UAM

Data publikacji: 14 lutego 2019

W dniu 8 lutego Rektor  dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ podpisał umowę z prof. dr hab. Andrzejem Lesickim Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umowa zapewnia rozszerzenie współpracy pomiędzy Uczelniami. Główne obszary współpracy w sferze dydaktycznej związane będą z konsultacją programów kształcenia, mających umożliwić absolwentom PWSZ kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia. Uniwersytet będzie także wspierać PWSZ w osiąganiu przez nią wysokiego poziomu kształcenia i wszechstronnego rozwoju Naszej Uczelni.