USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Podsumowanie projektu międzynarodowego InovSafeCare

Data publikacji: 10 grudnia 2021Dziś pożegnaliśmy naszych gości z Nursing School of Coimbra, Nursing School of Santarem oraz University of Salamanca. Nasi partnerzy w ramach projektu InovSafeCare – Educating students for innovative infection prevention and control practices in healthcare spędzili w Gnieźnie niemal tydzień, zapoznali się z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w PSW Gniezno i zwiedzili nasze miasto; wreszcie w dniach 8-10 grudnia Konsorcjum InovSafeCare przeprowadziło wspólnie serię trzech wydarzeń Learning Teaching Training. W trakcie tych warsztatów zostały zaprezentowane efekty pracy partnerów w zakresie opracowania innowacyjnych metod prewencji i kontroli zakażeń szpitalnych: Pedagogiczny Model ISC, wyniki badań jakościowych w oparciu o przeprowadzone w krajach partnerskich grupy fokusowe i wywiady, wyniki badań ilościowych na podstawie kwestionariuszy dla studentów, scenariusze symulacji, eBook/MOOC oraz prototypy innowacyjnych narzędzi wspomagających prewencję i kontrolę zakażeń szpitalnych. Mamy nadzieję, iż nasi goście zagraniczni oraz uczestnicy warsztatów są pełni wrażeń, a my pełni inspiracji i doświadczeń myślimy już o kolejnych międzynarodowych projektach badawczych.


Today we said good-bye to our dear guests from Nursing School of Coimbra, Nursing School of Santarem and University of Salamanca. Our colleagues from InovSafeCare Project – Educating students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings spent almost a week in Gniezno, visited the Monoprofile Medical Simulation Centre in H. Cegielski State University of Applied Sciences in Gniezno, took part in a guided tour of our city; last but not least, the whole InovSafeCare Consortium conducted w series of Learning Teaching Training events on 8-10 December. During these workshops the Partners presented the project results directed at developing innovative solutions in terms of infection prevention and control in healthcare settings to the participants: Innovative Pedagogical Model, results of qualitative study based on focus groups and interviews conducted at partners universities, simulation scenarios and eBook/MOOC as well as innovative prototypes of devices facilitating infection prevention and control. We sincerely hope our international guests and participants are full of new perceptions and us – enriched with this new experience – we are already thinking of the upcoming international research projects.