USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu

Data publikacji: 16 kwietnia 2021Miło nam poinformować, że JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie – prof. dr hab. Paweł Chęciński wraz z Rektorem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr. hab. Andrzejem Tykarskim, podpisali porozumienie o współpracy.

Tym samym w celu zapewnienia naszym studentom wysokiego poziomu kształcenia, władze obu uczelni ustaliły następujące obszary współpracy:

  • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu obejmie patronatem naukowym i dydaktycznym nowe kierunki studiów, które będą realizowane w PWSZ Gniezno.
  • Absolwenci PWSZ Gniezno będą mogli kontynuować dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
  • Władze Uniwersytetu Medycznego wyraziły zgodę na zatrudnienie nauczycieli akademickich w PWSZ Gniezno.
  • Obie strony będą wspierały rozwój naukowy kadry akademickiej oraz  projekty badawcze, udostępniały wyniki badań i ekspertyz oraz zachęcały do organizowania wspólnych konferencji naukowych i seminariów.
  • Uczelnie zadeklarowały również możliwość współpracy w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności dotacji krajowych i zagranicznych z przeznaczeniem ich, na rozwój różnych form kształcenia i działalności naukowo – badawczej.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to już kolejna uczelnia, z którą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie podpisała umowę o współpracy i realizuje wspólne przedsięwzięcia podnoszące jakość kształcenia w naszej uczelni.