USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Porozumienie o współpracy

Data publikacji: 17 grudnia 2008

W dniu 27 października 2008 r. Rektor PWSZ w Gnieźnie, prof. dr hab. J. Garbarczyk podpisał wspólnie z Dyrektorem Hieronimem Banaszkiewiczem porozumienie o objęciu opieką naukową i dydaktyczną Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Porozumienie przewiduje inspirowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, wspieranie i motywowanie rozwoju zainteresowań uczniów, udzielanie pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym. W 2008 r. uczniowie z Bielic brali udział w zajęciach w laboratorium chemicznym w PWSZ w Gnieźnie.