USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Poseł Krystyna Łybacka odwiedziła PWSZ

Data publikacji: 04 czerwca 2009

Poseł Krystyna Łybacka odwiedziła 3 czerwca br. kampus PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej. Rektor PWSZ w Gnieźnie, prof. dr hab. J. Garbarczyk  pokazał Pani Poseł „dumę” PWSZ – laboratoria chemiczne, tworzyw sztucznych i wytrzymałości materiałów oraz laboratoria informatyczne i sale wykładowe. Pani Poseł zachwycona warunkami, w jakich może studiować młodzież w PWSZ w Gnieźnie, wpisała do księgi pamiątkowej szczególne gratulacje. Wizyta Pani Krystyny Łybackiej w PWSZ zakończyła się ożywioną dyskusją w gronie władz uczelni oraz posła Tadeusza Tomaszewskiego, Roberta Andrzejewskiego –  Zastępcy Prezydenta Miasta Gniezna oraz Telesfora Gościniaka – Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie dotyczącą dalszych możliwości rozwojowych PWSZ przy wsparciu samorządów lokalnych.

Poseł Krystyna Łybacka jest absolwentką Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Chemicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1968 jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej.