USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Powitanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Data publikacji: 26 października 2020Zapraszamy do wysłuchania powitalnego nagrania nowo powołanego Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka.
W swojej wypowiedzi skierował słowa pokrzepienia zarówno do grona pedagogicznego jak i do studentów: (..) jestem pełen nadziei na dialog, który ułatwi współpracę i przyniesie korzyści nam wszystkim.
– „W tym nowym roku akademickim pragnę życzyć całej wspólnocie akademickiej sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę siły i odwagi w podejmowanych działaniach” (…) Studentom pragnę życzyć poszerzenia swojej wiedzy i fascynacji nauką, która otwiera nasze umysły i serca”.