USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Praca dyplomowa naszych inżynierów zdobywa wyróżnienie!

Data publikacji: 06 grudnia 2022Absolwenci kierunku Informatyka w ANS Gniezno – inż. Daniel Budnik i inż. Rafał Tomaszewicz uzyskali wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową studentów uczelni technicznych w dziedzinie elektrotechniki, informatyki i automatyki.


Praca dyplomowa inżynierska pt.: „Elastyczny system mikroprocesorowy do sterowania robotem MiR” została obroniona w 2021 roku. Promotorem pracy był dr inż. Mariusz Nowak.


Praca dyplomowa powstała w czasach pandemii, kiedy wskazane było ograniczanie kontaktów międzyludzkich. Wiele branż gospodarki zostało przez pandemię zmuszonych do zmian w swoim funkcjonowaniu. Autorzy pracy dyplomowej zaproponowali rozszerzenie robota mobilnego MIR (Mobile Industrial Robot – Mobilne Roboty Transportujące) o platformę, dzięki której został zautomatyzowany proces zamawiania produktów, przygotowania ich w magazynie i dostarczenie do odbiorcy. Zastosowane rozwiązania minimalizują kontakty międzyludzkie, przez co minimalizują rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.


Wykonana platforma realizuje: skanowanie i ważenie produktów, drukowanie potwierdzenia zamówienia oraz sygnalizację stanu pracy robota. Opracowane funkcjonalności realizowane są za pomocą aplikacji sterującej osadzonej na komputerze jednopłytkowym RaspberryPi. Dodatkowo opracowano system predykcji stanu baterii robota, aplikację do realizacji zamówień produktów, aplikację bazodanową do obsługi procesu zarządzania robotem w magazynie oraz dedykowaną instalację elektryczną zasilającą platformę. Do oprogramowania platformy wykorzystano otwarte środowisko IDE PyCharm oraz Rest API robota. Opracowano testy jednostkowe i funkcjonalne.


Zrealizowana platforma znacząco rozszerza funkcjonalność robota w zakresie pełnej automatyzacji procesu dystrybucji określonych produktów. Obsługa wykonanej aplikacji osadzonej na responsywnej stronie internetowej jest intuicyjna. Zrealizowane w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej zadania wspierają zarządzanie innowacyjnym magazynem oraz umożliwiają obniżenie kosztów jego funkcjonowania.


Więcej informacji: https://tiny.pl/wf45m


Serdecznie gratulujemy i pękamy z dumy!