USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Praktyczne, zawodowe dokształcanie przyszłych inżynierów PWSZ Gniezno na ziemi lubuskiej

Data publikacji: 30 maja 2019

Trzydziestu studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego z Gniezna spotkało się z burmistrzem miasta Słubice Mariuszem Olejniczakiem w dniu wyjazdu do Gniezna. Pan Burmistrz pozdrowił i dyskutował ze studentami zachęcając do turystyki i zwiedzania Słubic oraz okolicy pogranicza. Studenci gromkimi oklaskami podziękowali za chwile spędzone w tym urokliwym miejscu. Studenci studiów inżynierskich PWSZ dokształcali się praktycznie i zawodowo na ziemi lubuskiej. Odbyli praktyki zawodowe na Uniwersytecie Zielonogórskim w Centrum Energetyki
i w Instytucie Nauk o Żywności i Agrotechnice gdzie poznali na instalacjach odnawialne źródła energii. Ćwiczenia praktyczne były związane z dziewięcioma tematami:

  1. Urządzenia do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii.
  2. Budowa i zasady działania pompy ciepła.
  3. Biomasa.
  4. Synchronizacja generatora energii elektrycznej z siecią elektroenergetyczną.
  5. Falownik.
  6. Modulacja szerokości impulsu.
  7. Anatomiczny system fotowoltaiczny.
  8. System fotowoltaiczny połączony z siecią elektroenergetyczną.
  9. Montaż systemów fotowoltaicznych.

W Lubuskim Ośrodku Innowacji Wdrożeń Agrotechnicznych studenci zaliczyli warsztaty technologiczno-piekarnicze. Wypiek chlebów wiejskich oraz mieszanego pieczywa pszenno-żytniego. Praktyki na taśmach technologicznych sterowanych komputerowo.

Warsztaty gastronomiczne Fast-Food. Technologia, przygotowanie dań typu fast-food w oparciu o dobre praktyki oraz pełne informacje zakładania takiej działalności gastronomicznej.

Podstawy produkcji czekolady oraz czekolad do picia – technologia produkcji oraz degustacja przez studentów produktu otrzymanego na taśmie produkcyjnej.

W Parku Narodowym Ujście Warty w Chyrzynie studenci odbyli praktyczne zajęcia z ochrony bagien. Ponadto, w rezerwacie ptactwa w Przyborowie odbyli ścieżkę edukacyjną „Ptasim szlakiem” pod kierunkiem ornitologów. Studenci zaliczyli praktyczne zajęcia w Długoszynie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na selektywnej segregacji laserowej odpadów. Ponadto studenci odbyli w Owczarach praktyczne zajęcia na łąkach termalnych.
Interesująca była wyprawa na tereny zalewowe Odry oraz film „Powódź 1997 roku i zalane woda Słubice”. W ostatnim dniu pobytu w Słubicach w Collegium Polonicum zobaczyli najnowocześniejszą bibliotekę, archiwum i laboratoria środowiskowe. Przed powrotem do Gniezna studenci wystąpili na stadionie olimpijskim z 1936 roku, gdzie chętni próbowali pobić rekord w biegu na 100 m dla studentów PWSZ-ów z powodzeniem.

Zajęcia dla przyszłych inżynierów odbyły się w ramach projektu „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. Organizatorem tej inżynierskiej wyprawy studentów PWSZ z Gniezna, był gnieźnianin prof. Jerzy Siepak, dyrektor Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska PWSZ oraz prof. Antoni Zajdel i dr inż. Ryszard Raczyk.