USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Praktyka wyjazdowa Słubice/Frankfurt maj 2019r.

Data publikacji: 22 maja 2019

W dniach 15.05.2019 do 18.05.2019 studenci studiów inżynierskich PWSZ Gniezno brali udział w praktyce wyjazdowej do Słubic i Frankfurtu związanej z tematyką ochrony środowiska.
Praktyka obejmowała następujące szkolenia praktyczne:

  • Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Kalsku. Temat szkolenia – Modernizacja kształcenia zawodowego poprzez  podniesienie poziomu wiedzy praktycznej i kompetencji  studentów studiów inżynierskich. Ćwiczenia w grupach wg. ustalonego planu. Wytwarzanie i produkcja: fast-food, czekolady i chleba wiejskiego i mieszanego.
  • Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Hala laboratoryjna energo-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii . Temat – Spalanie ekologiczne i odnawialne źródła energii. Ćwiczenia praktyczne w grupach.

W trakcie wyjazdu studenci zwiedzali następujące instytucje:

  • Miasto Słubice i miasto Frankfurt – obiekty związane z ochroną przeciwpowodziową. Zapoznanie się z zabezpieczeniami technicznymi chroniącymi przed powodzią i z regulacjami inżynierskimi przepływów wody w czasie powodzi. Prelekcja filmu dokumentalnego z powodzi w 1997 roku w Słubicach i Frankfurcie oraz pełna interpretacja akcji i zdarzeń przez eksperta d/s  ochrony przeciwpowodziowej w Słubicach.
  • Park Narodowy Ujście Warty Chyrzyna. – zajęcia praktyczne w dyrekcji Parku (ścieżka edukacyjna), wyjazd do ścisłego rezerwatu ptaków w  Przyborowie i obserwacja, często unikalnych gatunków ptaków.
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie – zapoznanie się z technologią sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych.
  • Collegium Polonicum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Słubicach oraz Universitaet Viadrina we Frankfurcie – zwiedzanie laboratoriów  środowiskowych, wykład  „Tendencje edukacyjne w innowacyjnym kształceniu inżyniera”.
  • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – wizyta informacyjna w Centrum logistycznym grupy BMW, zlokalizowanym na powierzchni 32 tys. m. kw., które obsługuje całą Polskę i wschodnie Niemcy.

Praktykę wyjazdową zorganizował i pilotował  prof. dr hab. Jerzy Siepak – dyrektor Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska.