USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Prawo w Biznesie z pozytywną decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Data publikacji: 21 lipca 2021Decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymaliśmy pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku PRAWO w BIZNESIE.

SPECJALNOŚCI

  • prawo w medycynie
  • prawo w ochronie środowiska
  • prawo w przedsiębiorstwie

decyzja MEiN udzielająca pozwolenia na utworzenie studiów I st. o profilu praktycznym na kierunku prawo w biz[4386]