USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Prezentacja programu „Statistica”

Data publikacji: 17 marca 2023

Dnia 17 marca odbyła się prezentacja programu „Statistica” w czasie którego zaprezentowane zostały możliwości tego programu oraz korzyści z jego stosowania.
Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne wykorzystanie zestawu narzędzi do analiz statystycznych w procesie kształcenia oraz przy pisaniu prac dyplomowych.

W spotkaniu brali udział dydaktycy z Instytutu Nauk o Zdrowiu, z Instytutu Nauk Technicznych oraz informatycy:

  • Dr n. med. Sylwia Gradowska-Burczyk (pielęgniarstwo)
  • Dr hab. Grażyna Bączyk, prof. ANS (pielęgniarstwo)
  • Dr Anna Święcicka (fizjoterapia)
  • Dr Magdalena Dębińska (fizjoterapia)
  • Dr Małgorzata Koszucka – Błaszczyk (fizjoterapia)
  • Dr Agnieszka Matłoka (INT)
  • Michał Grobelski (informatyk)
  • Jakub Kozanecki (informatyk)

Prezentację programu poprowadził Dyrektor ds. Dydaktyki i Współpracy Naukowej firmy StatSoft  a na wszelkie pytania udzielił wyjaśnień Zastępca Kierownika ds. Programów Akademickich.