USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Programowanie instalacji inteligentnych w standardzie LCN

Data publikacji: 27 stycznia 2020W dniu 23 stycznia 2020 w Instytucie Informatyki PWSZ Gniezno odbyło się szkolenie z programowania instalacji inteligentnych w standardzie LCN (Local Control Network) – „Szkolenie podstawowe LCN”. Szkolenie przeprowadził Pan mgr inż. Paweł Karpiński z firmy LCN POLSKA Biuro Wielkopolska. W szkoleniu uczestniczyli studenci 7 semestru Informatyki.

Szkolenie obejmowało poznanie zasad funkcjonowania, doboru elementów i prowadzenia inteligentnej instalacji elektrycznej w standardzie LCN oraz programowanie w środowisku LCN-PRO.

Potwierdzeniem uczestnictwa studentów w szkoleniu są certyfikaty, które wręczył Pan mgr inż. Krzysztof Pyrszel.