USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Programowanie instalacji inteligentnych w standardzie LCN

Data publikacji: 28 listopada 2022W dniu 25 listopada 2022 w Instytucie Nauk Technicznych ANS Gniezno odbyło się szkolenie z programowania instalacji inteligentnych w standardzie LCN (Local Control Network) – „Szkolenie podstawowe LCN”. ANS Gniezno od wielu lat współpracuje z firmą LCN POLSKA Biuro Wielkopolska. Szkolenie przeprowadził Pan mgr inż. Paweł Karpiński. W szkoleniu uczestniczyli studenci 7 semestru Informatyki.

Szkolenie obejmowało poznanie zasad funkcjonowania, doboru elementów i prowadzenia inteligentnej instalacji elektrycznej w standardzie LCN oraz programowanie w środowisku LCN-PRO.

Potwierdzeniem uczestnictwa studentów w szkoleniu są Certyfikaty – „Świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego LCN”, które wręczył Pan mgr inż. Paweł Karpiński.


Szkolenie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa
z projektu: „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2022”.