USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

PSW Gniezno solidarnie z Ukrainą

Data publikacji: 25 lutego 2022Szanowni Państwo!

W obliczu ostatnich dramatycznych wydarzeń, które mają miejsce na Ukrainie, pragniemy wyrazić pełne wsparcie i solidarność z całym Narodem Ukraińskim. Wspólnota akademicka Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie od samego początku oparta jest na humanistycznych i uniwersalnych wartościach, tj.: prawda, szacunek, odpowiedzialność, tolerancja i wolność. Dlatego wszelkie działania, które łamią te fundamentalne prawa, spotkają się z naszym zdecydowanym sprzeciwem i potępieniem.

Nasze serca i myśli kierujemy dzisiaj do wszystkich przyjaciół z Ukrainy oraz ich rodzin. W sposób szczególny łączymy się w bólu z całą społecznością akademicką Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, z którym łączą nas bliskie relacje. Drodzy Przyjaciele, bądźcie silni i nie traćcie wiary – jesteśmy z Wami!

Jednocześnie wszystkich studentów z Ukrainy, których aktualnie gościmy u siebie pragniemy gorąco zapewnić, że jesteście wśród przyjaciół, którym zależy na Waszym zdrowiu i bezpieczeństwie. Jestem głęboko przekonany, że w naszej społeczności akademickiej odnajdziecie życzliwość i zrozumienie. Do Państwa dyspozycji pozostają koordynatorzy kierunków studiów oraz pracownicy administracji, którzy służą swoją pomocą i wsparciem. Ze swojej strony deklaruję również, że dołożymy wszelkich starań, by PSW Gniezno stało się Waszym drugim domem.

prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński
Rektor PSW Gniezno
PSW in Gniezno in Solidarity with Ukraine

In view of the recent dramatic events unfolding in Ukraine, we wish to express our full support and solidarity with the whole Ukrainian Nation. The academia od State University of Applied Sciences in Gniezno has always been grounded in humanistic and universal values such as truth, respect, responsibility, tolerance and freedom. Therefore, any action violating these fundamental rights will be met with our firm objection and condemn. 

Our hearts and thought are right now directed at all our friends from Ukraine as well as their families. In particular we wish to express our deepest sympathy towards the academia of the Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical Universitywho we have very strong relations with. Dear Friends, stay strong and do not lose faith – we are with you! 

At the same time we want to assure all the students from Ukraine who are currently staying at our University that they are surrounded by friends in here, friends who care for their well-being and safety. I am strongly convinced that you will find kindness and empathy in our academia. The Institutional Coordinators and administrative staff will remain at your disposal and are ready to offer support. Personally, I want to declare that we will make every endeavour to make PWS in Gniezno your second home.

prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński
PSW Gniezno Rector