USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

PWSZ Gniezno na II miejscu Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

Data publikacji: 22 czerwca 2021Najlepsza uczelnia w czasach pandemii wbrew pozorom niewiele różni się od najlepszej uczelni w „normalnych” czasach, choć stoją przed nią dodatkowe wyzwania w zakresie zarządzana, bo musi dynamicznie reagować na zmieniającą się niemal z dnia na dzień sytuację. Ale troska o najwyższą jakość kształcenia i badań pozostaje bez zmian.

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw od początku, czyli od 2000 roku, adresowany był do kandydatów na studia, którym chcemy pomóc – poprzez dostarczenie właściwych informacji we właściwym momencie – w optymalnym wyborze uczelni i kierunku studiów. W niepewnych czasach ta wiedza jest dla nich jeszcze bardziej wartościowa. Młodzi ludzie, w dużej części odcięci od zwykłych źródeł informacji, zmęczeni nauką zdalną, chcą wreszcie poczuć smak studiowania na przyszłościowym kierunku – na swojej „uczelni marzeń”.

Każdego roku tysiące młodych Polaków stają przed decyzją: co i gdzie studiować? Która uczelnia ma nie tylko interesujące kierunki, ale także najlepszą kadrę naukową, kontakty z biznesem, szeroką wymianę zagraniczną? Ranking pomaga w podjęciu tych decyzji na wagę przyszłości.

PWSZ Gniezno uplasowało się na 2 pozycji ze wskaźnikiem rankingowym 91,7 punktów.

Na wysoką pozycję rankingową PWSZ Gniezno, niewątpliwie wpłynęły takie czynniki jak:

  • Ekonomiczne losy absolwentów czyli wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – wg ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik ten uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków
    w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

W tej kategorii rankingowej PWSZ Gniezno uzyskało – max liczbę 100 punktów!

  • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba kadry akademickiej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) zatrudnionej w roku akademickim 2019/20 w uczelni jako podstawowym miejscu pracy – w odniesieniu do ogólnej liczby kadry akademickiej uczelni. Źródło: POL-on. (7%)

W tej kategorii rankingowej PWSZ Gniezno uzyskało – max liczbę 100 punktów!

  • Dostępność kadry dla studentów (bez premiowania wysokokwalifikowanych) – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni na etacie (mgr z wagą równą 1,0; dr z wagą 1,4; dr hab. z wagą 1,7 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby studentów (stacjonarnych plus niestacjonarnych). Źródło: POL-on. (15%)

W tej kategorii rankingowej PWSZ Gniezno uzyskało – liczbę 90,43 punktów

  • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). Nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie – przeprowadzone w maju 2021 metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy uczelni (akademickie, niepubliczne i publiczne zawodowe) – zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Otrzymano odpowiedzi od 2317 respondentów (27 proc. zaproszonych do badania). Uwzględniono także wyniki badania w ub. r., w którym uczestniczyło 1115 osób. (10%)

W tej kategorii rankingowej PWSZ Gniezno uzyskało – liczbę 81,15 punktów

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych dostępne są pod adresem:

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-puz