USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

PWSZ Gniezno – Uczelnią Liderów!

Data publikacji: 30 czerwca 202029 czerwca 2020 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się jubileuszowa, X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie uroczystości certyfikat i dyplom potwierdzający nadanie znaku jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, otrzymało m.in. PWSZ Gniezno.

Dodatkowo nasza uczelnia otrzymała również wyróżnienie nadzwyczajne „Primus”, które jest przyznawane uczelniom z najwyższą liczbą punktów rankingowych w konkursie „Uczelnia Liderów” oraz złoty certyfikat za to, że po raz 6, PWSZ Gniezno przystąpiło do konkursu „Uczelnia Liderów”.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja akredytuje szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.