USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

PWSZ Gniezno wśród liderów Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Jubileuszowa, XX już edycja Rankingu Perspektyw, wskazała silne strony naszej Uczelni. W Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, PWSZ Gniezno uplasowało się na 4 pozycji ze wskaźnikiem rankingowym 84,3 punkty i jest pierwszą uczelnią w Wielkopolsce, która została tak wysoko oceniona przez Kapitułę Rankingu.

Na wysoką pozycję rankingową PWSZ Gniezno, niewątpliwie wpłynęły takie czynniki jak:

  • Ekonomiczne losy absolwentów czyli wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – wg ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik ten uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków
    w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

W tej kategorii rankingowej PWSZ Gniezno uzyskało – max liczbę 100 punktów!

  • Innowacyjność to kryterium mierzone wartością pozyskania środków z dostępnych dla uczelni akademickich programów Unii Europejskiej

W tej kategorii PWSZ Gniezno uzyskało – liczbę 94,91 punkty

  • Dostępność kadry akademickiej czyli liczba zatrudnionych na etacie nauczycieli akademickich, w stosunku do liczby studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

W tej kategorii PWSZ Gniezno uzyskało – liczbę 74,68 punktów

  • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna – liczba nauczycieli akademickich ze stopniem dr hab. lub tytułem prof. w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni.

W tej kategorii rankingowej PWSZ Gniezno uzyskało – liczbę 74,40 punkty

Tegoroczny Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Tym samym czyni z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

– 20 lat Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą, bo jesteśmy przekonani, że – trawestując hasło tegorocznego zwycięzcy, Uniwersytetu Warszawskiego – 20 lat to dobry początek – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych dostępne są pod adresem: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-pwsz