USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Rekrutacja na szkolenia z symulacji medycznej

Data publikacji: 11 marca 2022Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza rekrutację na:

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW PIELĘLĘGNIARSTWA

związane z projektem, pt.:

„Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” (nr POWR.05.03.00-00-0007/19), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Numer i nazwa działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestnik szkolenia w celu podwyższenia swoich kompetencji, w tym również w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno – demograficznych, może skorzystać z wybranego wsparcia:

  • Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej w ramach symulacji niskiej wierności NW
  • Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej zapoznające z metodą egzaminowania OSCE

Zgłoszenia 

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Biurze Projektu (czynne od PN do PT w godz. 8:00 – 15:00)
PSW Gniezno, ul. Wyszyńskiego 38, parter, wejście A (parter), tel. 61/424 26 90 w. 339
w terminie od 10.03.2022 r. do 24.03.2022 r.  

Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu – https://ans-gniezno.edu.pl/ogloszenia/